bagai beban sudah ke tepi

Maksud: Masalah hampir selesai