bagai berkelahi dalam kapuk

Maksud: Perihal sesuatu perkara yang tidak mudah diselesaikan

berkongsi