bagai beruras katang-katang

Maksud: Perihal orang yang sedang panas hati (hendak berkelahi)

berkongsi