bagai besi dengan penempa

Maksud: Orang lemah dikuasai orang kuat

berkongsi