bagai kaca jatuh ke batu

Maksud: Hati yang hancur kerana dukacita.