bagai kain tiga hasta

Maksud: Kehidupan yang serba tidak cukup, hidup miskin.

Contoh ayat: Kehidupan Pak Cik Zamri bagai kain tiga hasta kerana dia tidak mempunyai pekerjaan. Hal ini menyebabkan anak-anaknya sering kelaparan.

berkongsi