bagai kain menunjukkan corak bangsanya

Maksud: Rupa dan gaya seseorang boleh membayangkan latar belakangnya

berkongsi