bagai kayu lempung ditebuk kumbang tembus-menembus

Maksud: Orang yang lemah mudah dianiayai oleh orang yang berkuasa

berkongsi