bagai kera dapat canggung

Maksud: Perihal orang yang telah ditolong mendampingkan dirinya kepada orang yang menolongnya

berkongsi