bagai kera diberi kaca

Maksud: Mendapat sesuatu yang tidak dapat dipergunakan

berkongsi