bagai kucing main daun

Maksud: Perihal kehebatan rupa dan lain-lain seseorang (pahlawan)