bagai kucing menjemput api

Maksud: Yang diusahakan tidak berhasil sedangkan alat dalam pengusahaan itu hilang pula

berkongsi