bagai mencari belalang atas akar

Maksud: Mengerjakan pekerjaan yang mustahil mendatangkan hasil

berkongsi