bagai mencari belalang di atas akar

Maksud: Menjalankan pekerjaan yang sia-sia

berkongsi