bagai mencencang air

Maksud: Melakukan pekerjaan yang tidak ada faedahnya.

berkongsi