bagai mencari kutu dalam ijuk

Maksud: Terlalu susah hendak mencari sesuatu (orang dan lain-lain)

berkongsi