bagai menghela rambut dalam tepung

Maksud: Harus berhati-hati ketika menyelesaikan sesuatu pekerjaan yang sulit

berkongsi