umpan seumpan, kail sebentuk

Maksud: Perbuatan yang sia-sia (kerana tidak mempunyai persediaan yang cukup)

berkongsi