bagai menyandang galas tiga

Maksud: Pekerjaan yang ringan, tetapi sukar melakukannya

berkongsi