bagai menumbuk padi hampa

Maksud: Hal seseorang yang terbilang kekayaannya tetapi yang sebenarnya dia miskin

berkongsi