bagai menyandang galas tiga berat tak berapa rintangnya yang lebih

Maksud: Pekerjaan yang senang tetapi susah hendak melakukannya