bagai menyesah kain dapat

Maksud: Memakai barang (biasanya barang pinjaman) dengan sekehendak hati sahaja

berkongsi