bagai menyandang lukah tiga

Maksud: Menjalankan (melakukan) pekerjaan yang sukar sungguhpun tidak berat

berkongsi