bagai menyukat belut hidup

Maksud: Pekerjaan yang sia-sia

berkongsi