bagai padi hendakkan dedak, bagai laki hendakkan kendak

Maksud: Orang yang suka menolak pemberian yang baik dan lebih suka membuat pekerjaan buruk