adat sepanjang jalan, cupak sepanjang betung

Maksud: Tiap-tiap perbuatan ada peraturannya, tiap-tiap negeri mempunyai kebiasaannya

berkongsi