bagai pahat, tidak ditukul tidak makan

Maksud: Kalau disuruh baru bekerja.

berkongsi