bagai panas mengandung hujan

Maksud: Tertawa dalam kesusahan.

berkongsi