bagai pelanduk di dalam cerang

Maksud: Gelisah kerana ketakutan (kesusahan)