bagai parang buruk, tali sabut tiada tergolok

Maksud: Tidak berkuasa melakukan pekerjaan kerana terlalu lemah.

berkongsi