bagai rambut dibelah tujuh

Maksud: Sedikit/kecil sekali.

berkongsi