bagai si bisu berasian, terasa ada terkatakan tidak

Maksud: Tidak dapat mengatakan sesuatu walaupun tahu

berkongsi