bagai si buta pergi bergajah

Maksud: Pekerjaan yang sia-sia (tidak mungkin dapat dilakukan)

berkongsi