bagai tali berlembar empat, bagai tungku sejerangan

Maksud: Perbuatan yang dimesyuaratkan oleh empat orang atau difikirkan oleh seorang yang berilmu lagi berakal dan mahir tentulah jadi dengan sempurna