telunjuk lurus, kelengkeng berkait

Maksud: Perihal orang yang pada lahirnya kelihatan baik tetapi di dalam hatinya jahat.

berkongsi