bagai tanduk bersendi-sendi gading

Maksud: Hal keadaan yang tidak sepadan

berkongsi