bagai timun dendang, di luar merah di dalam pahit

Maksud: Mulut manis hati busuk

berkongsi