bagai ular dengan legundi

Maksud: Sangat terpikat kepada kekasih. legundi = sejenis tumbuhan

berkongsi