bagai ular dengan orang

Maksud: Perihal dua orang bersaudara yang tiada mahu berkenalan

berkongsi