bahasa kalangan

Maksud: Bahasa yang digunakan dalam sesuatu lingkungan pekerjaan tertentu dan sukar difahami oleh orang luar