bahasa rasmi

Maksud: Bahasa yang digunakan oleh sesebuah negara

berkongsi