bahasa pengantar

Maksud: Bahasa yang digunakan untuk mengajar atau berunding

berkongsi