bahaya api

Maksud: Api yang boleh mendatangkan kebakaran