baik sangka

Maksud: Berpendapat yang orang lain baik.

Contoh ayat: Kita hendaklah sentiasa bersikap baik sangka terhadap semua orang.