bajak patah, banteng terambau

Maksud: Kemalangan yang datangnya dengan tidak terhenti-henti. banteng = lembu; terambau = masuk jurang