baji dahan membelah dahan

Maksud: Membuat kebajikan kepada orang dengan perbelanjaan orang itu sendiri