bak nyiru bak tampian, bak guru bak anak sasian

Maksud: Murid-murid umumnya mencontohi kelakuan guru (terutama yang tidak baik)

berkongsi