bak orang gombang di lebuh

Maksud: Elok di luar sahaja sedang di dalam tidak elok (tidak sempurna)

berkongsi