bak rasa kuda pula kukuran

Maksud: Perihal orang miskin yang berlagak seperti orang kaya

berkongsi