bak tengguli ditukar cuka

Maksud: Kejadian yang bertukar daripada suatu keadaan yang menggirangkan kepada yang menyedihkan (yang senang kepada yang susah)